Header Ads

Crystal CG Vol 1,2,3_Phối Cảnh Kiến Trúc File Max và Psd Hoàn Chỉnh







- Share bộ thư viện 3DS MAX kiến trúc  Crystal CG, trong file nén bao gồm 2 folder: max và psd.
- Trong folder max có file max chứa phối cảnh và map đi kèm, đã hoàn chỉnh. các bạn lấy về là có thể dùng hoặc nghiên cứu..
- Trong folder psd có file psd đã xử lý hậu kỳ (còn nguyên layer) và file jpj đã xuất file
- Link down google drive để các bạn down nhanh.

Link Download Vol 1: Click Here

Link Download Vol 2:Click Here

Link Download Vol 3:Click Here:


                                                  Nếu không down được thì xem hướng dẫn ở đây: Click Here


Xem thêm bài viết về 3ds max: Click Here


No comments