Header Ads

Phlearn Pro - Photo Editing 301

Khóa học đến từ Phlearn Pro bao giờ cũng chất lượng và  Photo Editing 301 nằm trong loạt series Photo Editing 1,2,3. được tác giả đầu từ chất lượng từ nội dung lẫn hình ảnh. Trong bộ Photo Editing 301 bao gồm:
     - 15 clip tác giả trực tiếp hướng dẫn cách thức Editing 1 tấm ảnh, tỉ mỉ và chi tiết
     - folder Sample Image: chứa hình ảnh tác giả sử dụng để chỉnh sửa.
     - Folder Retouching Brush: chứa brush đã sử dụng trong video
     - Folder Photoshop Actions: chứa action tác giả đã tạo để học viên sử dụng kiểm chứng
   
==> tất cả được đóng gói trong khóa học "Photo Editing 301"
                            Xem khóa học online

Dung lượng tổng khóa học : 13,9GB. Được nén lại up lên 4 link Google Drive.download tốc độ cao!

Link download Part 1: Click Here

Link download Part 2:Click Here

Link download Part 3:Click Here

Link download Part 4: Click Here


Nếu không down được thì xem hướng dẫn ở đây: Click Here

Xem nhiều khóa học hơn về photoshop ở đây Click Here


No comments