Header Ads

VISCORBEL Scene


Phối cảnh chỉnh chu, đã set up hoàn chỉnh, có file 3ds max + map, file psd đã xử lý hậu kỳ, file jpj đã xuất file. Link down Google Drive.
                                             Nếu không down được thì xem hướng dẫn ở đây: Click Here


Xem thêm bài viết về 3ds max: Click Here

No comments