Header Ads

108 Overlay tạo hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp

Bạn có thể sử dụng để tạo các hiệu ứng ánh sáng rất đẹp, trừu tượng dành cho Photoshop. Chất lượng của những hình ảnh này là cực kỳ lớn về kích thước và kích thước 4.500 x 3.000 pixel, phù hợp với hình ảnh có độ phân giải cao. Làm việc với những hình ảnh này thật dễ dàng và tiện lợi.

Ảnh Demo:


pexels-photo-266023.

[​IMG]

Hướng dẩn sử dụng:Một số ảnh Overlay:


No comments