Header Ads

Tài liệu giáo trình an ninh mạng – CEH v9 Tiếng Việt Full

tổng hợp bộ tài liệu CEH tiếng việt

CEH – với phương châm “Hiểu Hacker để chống hacker” – Điều này có nghĩa là một Ethical Hacker là một người kiểm tra các lỗi bảo mật của hệ thống và đưa ra các giải pháp phòng chống một cách hiệu quả và toàn vẹn. 
Link tải giáo trình CEH V9: Ở Đây.

[Download] Tài liệu Quản Trị Mạng MCSA 2012 Lab - Windows Server 70-410 - TT Nhất Nghệ

[DOWNLOAD] BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CCNA (200-125) QUỐC TẾ – MỚI NHẤT

No comments