Header Ads

Tài liệu lập trình về Yii framework

Yii không phải là cái gì đó mới mẻ hay cao siêu cả, mà đơn giản chỉ là học hỏi và kế thừa những cái đã có và thống nhất thành 1 framework dễ dùng nhất cho người sử dụng.
Yii Framework

Yêu cầu:

Webserver hỗ trợ và cài đặt PHP 5.1.x trở lên và có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng (OOP) là một lợi thế.
Trang chủ: http://yiiframework.comDiễn đàn: http://www.yiiframework.com/forum/
Link tải: Ở đây

No comments